hondenschool

kidscursus

23De kidscursus is speciaal voor kinderen die ook met hun hond naar de hondenschool willen. Kinderen leren gedurende 6 lessen op een leuke en verantwoorde manier met hun hond te spelen, behendigheid, trucjes aanleren, speuren en nog veel meer. De groepjes zijn klein (max. 5 à 6 kinderen) en de lessen worden verzorgd door een gediplomeerd instructeur o.l.v. onze gedragstherapeut. Er dient wel altijd een ouder of verzorger van het kind op het terrein aanwezig te zijn.

"Een hond is de beste vriend van de mens", is het gezegde. Vooral voor kinderen kan een vriendschap met deze viervoeter van onschatbare waarde zijn. Ze kunnen hem alle geheimpjes vertellen, hij is altijd vrolijk als ze thuis komen, hij troost ze als ze verdrietig zijn, om maar een greep uit de liefde tussen kinderen en honden te noemen. Voorwaarde voor deze vriendschap is wel dat zowel de hond als het kind vriendelijk zijn naar elkaar en elkaar kunnen begrijpen.

De omgang van uw hond met uw kind of andere kinderen is vooral gebaseerd op non-verbale communicatie, signalen die een hond gebruikt om met anderen te communiceren en zijn ervaringen uit het verleden. Wij streven naar een zo veilig mogelijke omgang tussen kind en hond binnen en buiten de roedel. Een hond moet een beste vriend zijn voor het kind, niet een vijand. Daarvoor stellen wij niet alleen regels aan de hond, maar ook aan het kind en zeker aan ouders en verzorgers.

73Wij zijn zeer betrokken bij dit onderwerp, allereerst door goede voorlichting te geven aan aanstaande ouders. Anderzijds door hondeneigenaren, ouders en kinderen die al dan niet een hond thuis hebben, bewust te maken over hoe een hond communiceert, zijn lichaamstaal en signalen. Wat is zijn natuurlijk gedrag? En wat mogen wij als mens van een hond verlangen? Welke handelingen roepen bij een hond angst en/of agressie op en waarom? Kinderen kunnen een uitgebreide kidscursus volgen voor een veiligere omgang met honden. Ze leren op een praktische en leuke manier wat ze wel en niet mogen doen bij een hond en hoe ze zich in de buurt van een hond moeten gedragen. Daarnaast is er natuurlijk ruim aandacht voor het aanleren van de coolste trucjes om thuis aan vriendjes en vriendinnetjes te laten zien.