Maatwerk voor elk probleem

Gedragsconsult

Een consult vindt vrijwel altijd bij u thuis plaats, het is voor ons belangrijk om de hond in zijn eigen omgeving te zien.

Er zijn duizend en een redenen waarom een hond bepaald gedrag inzet, gedragstherapie is daarom altijd maatwerk. Een eerste consult duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Tijdens dit consult stellen wij u vragen om achter de oorzaak van het gedrag te komen. Soms is het ook nodig om wat gedragstesten te doen.

Vóór het consult sturen wij u een uitgebreid vragenformulier toe, het is belangrijk deze zo volledig mogelijk en naar waarheid in te vullen. Via dit vragenformulier kunnen wij ons voorbereiden op het consult en daardoor is er tijdens het consult meer tijd om dieper in te gaan op het daadwerkelijke probleemgedrag. Zoals gezegd is het vragenformulier erg uitgebreid, neem hier alstublieft de tijd voor. U kunt vragen verwachten als: ‘Waar komt uw hond vandaan?’ maar ook ‘Hoe vaak speelt u met uw hond?’ Alle vragen zijn belangrijk om uiteindelijk de juiste diagnose te kunnen stellen. Het stellen van een diagnose is maatwerk.

Het therapieplan

Na het consult maken we een rapportage van onze bevindingen en stellen we een therapieplan op, dit therapieplan is gebaseerd op u, uw hond en uw situatie en kan niet worden overgedragen aan derden. De gedragstherapie valt of staat met de juiste uitvoer van het therapieplan. Sommige problemen zijn makkelijker op te lossen dan anderen. Het komt voor dat er na het eerste consult alleen nog telefonisch begeleiding nodig is, vaak is het echter zo dat er na het consult 1 of meerdere gedragslessen nodig zijn.

Wij bieden geen zogenaamde ‘quick fix’. Gedrag is complex en om een duurzame gedragsverandering te realiseren zullen we hard moeten werken. U zult zelf aan de slag moeten, elke hond is een uniek individu en er zijn ontzettend veel factoren die uiteindelijk maken dat de hond zich gedraagt zoals hij doet. Dan is het ook nog zo dat niet elk gedrag is op te lossen met training. Bijvoorbeeld omdat het gedrag niet voortkomt uit leerervaringen maar door erfelijke of medische factoren. Wij kijken altijd samen met u hoe we u en uw hond het beste kunnen helpen.

Wie is erbij?

Bij de gedragstherapie betrekken wij graag uw hele gezin. Soms vragen we dan ook om bijvoorbeeld de oppas of anderen die veel met de hond te maken hebben bij het consult aanwezig te laten zijn. We willen graag een zo compleet mogelijk beeld krijgen van uw gezinssituatie of de situatie waarin de hond vaak verkeerd. Zeer jonge kinderen hoeven niet per se aanwezig te zijn maar dat mag wel. Soms is het namelijk zo dat een hond bepaald gedrag alleen inzet bij bepaalde personen, dit geeft ons cruciale informatie over de oorzaak van het gedrag waardoor we een passende therapie kunnen aanbieden.

Wanneer het u lukt om een filmpje te maken van het probleemgedrag dan zou dat heel fijn zijn. Echter, zorg altijd voor voldoende veiligheid voor uzelf en uw omgeving. U kunt niet een agressieve hond in bedwang houden en filmen tegelijk. Wellicht kan iemand anders in dat geval een filmpje maken. Heeft u videomateriaal, stuur het ons dan voor het eerste consult op, hierdoor kunnen wij ons nog beter voorbereiden.