4 weken intensieve begeleiding

Troubleshooters

Korte cursus van 4 weken waarin we intensief zullen werken aan individuele gedragsproblemen. De Troubleshooters is speciaal bedoeld voor honden die uitvallen aan de lijn of op andere manieren agressie inzetten naar soortgenoten of zelfs naar mensen.

Wat zit er achter de agressie?

Dat is een belangrijke vraag die we onszelf moeten stellen. Een hond zet nooit zomaar agressie in, er zijn talloze factoren die een rol spelen in de ontwikkeling van dit gedrag. De ene hond reageert vanuit angst, de ander vanuit onzekerheid en weer een ander vanuit frustratie. Er zit dus in het brein van de hond een bepaalde emotie (of soms meerdere emoties) achter het gedrag. Om het gedrag te kunnen aanpakken moeten we met de emoties beginnen, we gaan dus in eerste instantie een andere emotie aanspreken.

Ander gedrag aanleren

Als we die emotie hebben dan zijn we er nog niet, uw hond heeft waarschijnlijk geleerd dat het gedrag wat hij uitvoert (het inzetten van agressie) hem iets oplevert. Hij heeft geleerd van zijn eigen gedrag, we noemen dit leerervaringen. Ook met die leerervaringen gaan we aan de slag.

Let wel: de Troubleshooters is geenszins bedoeld om van uw hond een sociale hond te maken, het doel is dan ook niet dat uw hond na het doorlopen van het programma met iedere hond door 1 deur kan. Wel geven we u en uw hond handvatten om met bepaalde situaties om te gaan zodat wandelingen en interacties met andere honden prettiger worden ervaren.

  • Kort programma, 3 lessen van 45 minuten
  • Kleine groep, maximaal 3 cursisten
  • Optimale begeleiding, troubleshooters wordt gegeven met 2 instructeurs/gedragstherapeuten
  • Voor honden van alle leeftijden

De troubleshooters gaat alleen door bij voldoende animo, we proberen meerdere keren per jaar een cursus te organiseren maar deze zit niet standaard in het pakket. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.