Dit spreken we onderling af

Huishoudelijk reglement vanaf 01-2022

Van en voor ANIMALE® Hondenschool en Gedragspraktijk

Postadres: Aan de Bogen 14, 6118AS Nieuwstadt. tel. 06-38634717

 1. Uw hond dient ingeënt te zijn volgens schema of er moet een titerbepaling uitgevoerd zijn alvorens u mee kunt doen met de groepstrainingen. Entingen moeten tijdig herhaald worden of de hond moet getiterd zijn op aanwezigheid van voldoende antistoffen.
 2. Uw hond heeft bij voorkeur een goed passend y-tuig om of een niet slippende halsband om met daaraan een lijn van ongeveer 1,50m tot 2,5 meter. Sliplijnen (jachtlijntje), slipkettingen, halfchecks, prikbanden, elektronische halsbanden of tuigen die de hond ongemak bezorgen of pijn doen zijn pertinent niet toegestaan. Andere lijnen in overleg met de cursusleiding.
 3. Op ons terrein en/of tijdens trainingen mag u geen gebruik maken van aversieve hulpmiddelen zoals elektronische halsbanden (ook wel stroombanden of E-collars genoemd). Eveneens zijn andersoortige correctiemiddelen waarbij pijn en schrik op de hond wordt toegediend niet toegestaan. Wanneer een instructeur of gedragstherapeut concludeert dat u wel gebruik maakt van deze middelen wordt eerst diervriendelijk alternatief geboden. Blijft u gebruik maken van het aversieve hulpmiddel wordt de toegang tot de lessen ontzegd, er vind geen restitutie van lesgeld plaats.
 4. Kinderen zijn welkom. Ouders of verzorgers dragen zorg voor hun kinderen en zien toe dat zij zich houden aan het reglement. Kinderen mogen deelnemen aan de lessen mits dit door de instructeur en/of gedragstherapeut als verantwoord wordt beschouwd. De toestellen op het trainingsveld zijn niet geschikt voor kinderen maar zien er voor kinderen wel erg leuk uit. Het is niet de bedoeling dat kinderen zich op de toestellen bevinden.
 5. De hond dient voor aanvang van de les goed uitgelaten te zijn. Indien de hond zich tijdens de les ontlast, dient u dit zelf op te ruimen, binnen maar ook buiten het terrein. U neemt zelf voldoende zakjes mee.
 6. Laat uw hond niet vlak voor een les eten. Maximaal 1 1⁄2 uur van te voren, niet korter. Dit is in het belang van de gezondheid van uw hond.
 7. Alle honden dienen aangelijnd te zijn zowel buiten als op het terrein. Zij mogen alleen los van de lijn op aanwijzing van de instructeur of gedragstherapeut.
 8. Indien u buiten onze trainingen en/of advies om gebruik maakt van stroombanden of aversieve methoden die pijn en/of schrik bij uw hond toedienen, dan hebben wij het recht u en uw hond verder binnen onze groepen te weigeren. Dit omdat wij gebruik van dergelijke middelen ten strengste afraden en aangesloten zijn bij de vakvereniging NVGH die deze middelen afkeurt. U heeft geen recht op restitutie van het betaalde cursusgeld.
 9. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan of door derden of vermiste eigendommen. U dient zelf WA verzekerd te zijn indien u of uw hond schade aanricht aan derden of eigendommen van derden.
 10. U dient uw auto te parkeren op de door ons aangewezen plekken en ervoor te zorgen dat deze geen hinder of overlast voor de buurt veroorzaakt.
 11. Roken en/of het nuttigen van alcoholische dranken is tijdens de trainingen en op het trainingsveld niet toegestaan.
 12. Mensen die u meebrengt naar de training vallen onder uw verantwoording en dienen zich eveneens aan het huishoudelijk reglement te houden.
 13. Indien uw hond een besmettelijke ziekte heeft opgelopen dan dient u dit per omgaande aan ons mede te delen zodat wij maatregelen kunnen nemen voor de groep. Uw hond kan dan gedurende de ziekteperiode niet deelnemen aan de lessen, wij zullen gezamenlijk tot een oplossing komen. Dit geldt ook voor loopse teven die wij helaas niet kunnen toelaten op het veld. Mocht uw hond onverhoopt loops worden tijdens training dan zullen wij samen kijken naar een passende oplossing.
 14. Bij groepstrainingen schrijft cliënt zich in voor een hele cursus, tenzij anders is overeengekomen. Gemiste lessen kunnen niet vanzelfsprekend worden ingehaald, dit kan uitsluitend in overleg en als er plaats is in een andere groep. Indien cliënt geen mogelijkheid heeft om een les in te halen dan vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.
  • Cliënt dient de kosten voor training, advies of therapie voor aanvang van de 1e les / afspraak te voldoen Bankoverschrijving na ontvangen factuur
  • Direct bij inschrijving via iDeal
  • Via een betaallink per mail
  • Contant bij aanvang eerste les/afspraak/consult/intake
 15. Indien door ziekte en/of overmacht van de instructeur of gedragstherapeut een les of afspraak uitvalt, dan zal deze op later tijdstip worden ingehaald. Wij proberen hiervoor altijd een datum te plannen waarop iedereen kan maar kunnen dit niet garanderen. Kunt u niet komen op de inhaalles dan komt de les te vervallen en heeft u geen recht op restitutie.
 16. In het geval dat cliënt door overmacht langere tijd niet kan deelnemen aan de cursus, zal in overleg een gepaste oplossing aangeboden worden.
 17. Voor de snelle communicatie worden met uw toestemming whatsapp groepen aangemaakt. Deze worden gebruikt wanneer lessen onverhoopt niet door kunnen gaan of wanneer u zich wilt afmelden voor een bepaalde les. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat instructeurs of gedragstherapeuten van ANIMALE via deze app belaagd worden met allerhande vragen. Voor vragen kunt u ten alle tijde terecht via de mail, via Facebook of telefonisch via whatsapp (06-38634717). Wij proberen altijd zo snel mogelijk te reageren.
 18. ANIMALE® hecht grote waarde aan het leveren van kwaliteit aan haar cliënten en cursisten, waarvoor een redelijk tarief in rekening gebracht wordt. Deze kwaliteit kan ANIMALE® alleen waarborgen als diensten tijdig betaald worden. Indien een cliënt niet binnen de gestelde betaaltermijn tot betaling overgaat, zal deze een herinnering ontvangen met verzoek het openstaande bedrag alsnog te voldoen binnen een gestelde termijn. Na uitblijven van betaling na deze herinnering zal de eerste betaalsanctie in werking treden.
 19. Voor alle diensten aangeboden door ANIMALE® geldt dit huishoudelijk reglement en de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden kunt u ten alle tijde vooraf inzien via onze website https://animale.nl of gedurende de les/afspraak. De algemene voorwaarden, het privacy reglement en dit huishoudelijk reglement wordt u altijd toegezonden bij het afnemen van een dienst bij ANIMALE®. Op uw verzoek verstrekken wij u nogmaals een kopie voor uw eigen administratie.